top of page
Elsa Coll.jpg

elsacrin@gmail.com

+34 617722629

Elsa Coll Rin, Lic

Perfil Professional

Psicòloga especialitzada en nens, adolescents i adults. Actualment treballa a la Fundació Vidal i Barraquer. Forma part de l’ECID (Equip Clínic d’Intervenció a Domicili), projecte basat en els principis del projecte AMBIT – Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment – desenvolupat per l’Anna Freud National Centre for Children and Families de Londres, i que té per objectiu atendre adolescents i joves en situacions d’alt risc en diversos àmbits de la vida. També pertany al Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’Escola Pia Sarrià, estant a càrrec dels alumnes i les famílies de Batxillerat i de Cicles Formatius.

 

Altres Mèrits

Màster en Logopèdia (EPL), Postgrau en Psicopatologia Psicoanalítica (IUSM-FVB), Postgrau en Mediació (ISEP), Postgrau en atenció precoç intervenció i diagnòstic (ISEP).

Ha treballat més de 10 anys en l’àmbit de l’adopció internacional i nacional fent-la àmpliament coneixedora de la realitat del procés adoptiu, així com de les repercussions en el desenvolupament dels infants i dels adolescents adoptats.

Paral·lelament ha estat durant 15 anys a càrrec de la Unitat d’Atenció a Persones amb discapacitat auditiva de la Fundació Vidal i Barraquer a la delegació de Tarragona. La funció incloïa l’atenció psicoterapèutica als pacients (en llengua de signes si era requerit), conducció de grups d’adolescents així com la formació i l’assessorament a personal del CREDAC.

Ha exercit a dispositius de la xarxa pública de salut mental com el CSMIJ de Santa Coloma de Gramenet i l’Hospital de Dia d’Adolescents de Badalona.

Exercici professional a la pràctica privada. 

bottom of page