top of page
Marta_Golano.jpeg

Marta Golanó Fornells, PhD

Perfil professional

Doctora en Psicologia (URL). Llicenciada en Psicologia i especialista en Psicologia Clínica (UB). Màster en Psicopatologia Clínica (URL). Psicoterapeuta durant més de 20 anys d’un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la ciutat de Barcelona i actualment directora clínica d’aquest mateix centre. Psicoterapeuta infantil especialitzada en perinatalitat, infància i família. Psicoterapeuta acreditada per l’Anna Freud National Center for Children and Families (AFNCCF) de Londres en Parent Development Interview (PDI), en Clinical Uses of the PDI, en Mentalization Based Treatment (MBT) i MBT for Parents. Formada i supervisora en MBT for Children per la  Yale Child Study Center. Formadora de Reflective Functioning on Parent Development Interview (PDI) per la Dra. A.Slade des del PDI-Training Institut de Nova York. Supervisora de professionals que despleguen la seva practica clínica en infància i família i assessora de centres educatius dedicats a la infància.

 

Docencia

Professora del Màster de Teràpia Familiar i del Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica  del Institut Universitari de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer (Universitat Ramon Llull). Professora del Màster d’Atenció Precoç de la Facultat de Psicologia Ciències de l’Educació i de l’Esport de Blanquerna (FPCEE - Universitat Ramon Llull). Docent i supervisora en diversos Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya.

 

Recerca

Ha portat a terme la seva tesi doctoral adaptant i validant la Parent Development Interview (PDI) al context de la societat catalana. Investigadora en mentalització parental, aferrament, desenvolupament infantil i família participa en diferents projectes per a la introducció del concepte de mentalització i capacitat reflexiva en la practica clínica. Participa en el desplegament de diferents mesures sistemàtiques de resultats de la practica assistencial. Membre del Grup de Recerca en Mentalització i

 Avaluació d’Intervencions Psicològiques (GREMAIP) del Institut Universitari en Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer de la URL.

 

 

Publicacions recents

  • Golanó Fornells, M.; Pérez-Testor, C. & Salamero, M. (2019). La mentalización parental en la investigación y en la clínica con padres. Revista de Psicopatologia del Niño y del Adolescente. Fundación ORIENTA, 34: 91-103.

  • Golanó Fornells, M.; Pérez-Testor, C. & Salamero, M. (2018).  The Spanish and Catalan versions of the Parent Development Interview Revised (PDI-R): Adaptation and Validation process. Contemporary Family Therapy. Springer. https://doi.org/10.1007/s10591-018-9457-y

  • Burutxaga, I., Pérez-Testor, C., Ibañez, S., Golanó, M., Ballús, E. & Castillo, J.A. (2018). Apego y vínculo: Una propuesta de delimitación conceptual. TEMAS DE PSICOANÁLISIS. Sociedad Española de Psicoanálisis. Núm. 15.

  • Golanó Fornells, M. (2015). La mentalización parental durante la primera infancia: Adaptación y validación de la Parent Development Interview (PDI). (Tesis Doctoral). Facultad de Psicología Ciencias de la Educación y el Deperte (FPCEE) Balnquerna, Universitat Ramon Llull. Barcelona.

  • Golanó, M & Pérez, C. (2013). Mentalització i Vincle: La mentalització parental. Revista Catalana de Psicoanàlisi. XXX(1), 67-77.

bottom of page