top of page

Serveis

Serveis Clínics

 

Psicoteràpia Infantil i Juvenil (3-18 anys)

 

Oferim tractaments psicoterapèutics a nens i adolescents des d'una perspectiva evolutiva i psicodinàmica. Els nostres professionals integren diferents modalitats de tractament depenent de les necessitats de l'infant i la família.

 

Sempre es porta a terme un procés d'avaluació d'entre 4 i 6 sessions, que permeten definir un perfil diagnòstic i un pla de tractament que s'enfoca en les àrees de vulnerabilitats i les fortaleses de el menor i la seva família. Moltes de les nostres intervencions busquen desenvolupar o restablir i enfortir la mentalització en menors i pares. Totes les intervencions inclouen als pares, ja sigui de forma paral·lela o directament amb sessions de família o de progenitor-fill / a.

 

• Psicoteràpia Psicodinàmica evolutiva infanto-juvenil individual (3 a 18 anys) (Norka Malberg, Elsa Coll i Marta Golanó)

• Psicoteràpia Psicodinàmica per a Adolescents (13 a 18 anys) (Mark Dangerfield i Jordi Arévalo)

• Teràpia Pare-Infant (0-3) (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Child Parent Psychotherapy (CPP) Teràpia de Pares i Nens - Norka Malberg (Certificada en CPP)

• Psicoteràpia de Grup Basada en la Mentalització per Adolescents (Norka Malberg, Jordi Arévalo, Elsa Coll i Mark Dangerfield)

• Psicoteràpia de Grup Basada en la Mentalització per Menors d'Edat Escolar (Norka Malberg i Elsa Coll)

• Psicoteràpia Basada en la Mentalització per a Nens de Temps Limitat (Norka Malberg, Marta Golanó i Elsa Coll)

• Psicoteràpia Basada en la Mentalització per a Adolescents (Norka Malberg, Mark Dangerfield, Jordi Arévalo i Elsa Coll)

 

Psicoteràpia d'Adults

 

Oferim serveis psicoterapèutics a adults en diverses modalitats des dels models psicodinàmic i de la teràpia basada en la mentalització. Després d'una primera entrevista, s'inicia un període d'avaluació d'entre 4 i 6 sessions que donarà pas a un pla de tractament. Les següents modalitats clíniques són ofertes pel nostre equip.

 

 

• Psicoteràpia Psicodinàmica Individual (tots els membres del nostre equip proveeixen aquest servei)

 

• Teràpia basada en la mentalització (MBT) (Norka Malberg, Jordi Arévalo, Elsa Coll i Mark Dangerfield)

• Psicoteràpia de Grup basada en la Mentalització (Norka Malberg i Jordi Arévalo)

• Psicoteràpia de Parella (Jordi Arévalo, Mark Dangerfield i Elsa Coll)

• Psicoanàlisi (Mark Dangerfield i Norka Malberg)

 

Serveis per a Pares i Famílies

 

Oferim una sèrie de serveis basats en la mentalització, que és un model basat en l'evidència que integra elements de diferents tècniques psicoterapèutiques: sistèmica, cognitiu conductual i psicodinàmica. Les intervencions MBT estan recolzades per un gran nombre d'investigacions en el camp de la psicologia evolutiva i clínica, dutes a terme sobretot en els últims 20 anys. Busquem enfortir la capacitat de mentalització, també coneguda com a funció reflexiva, en un entorn segur i de confiança, on el professional s'uneix a la família i als pares per tal d'emfatitzar fortaleses i trobar eines interpersonals per gestionar les vulnerabilitats i dificultats que els porten a buscar ajuda. La formació de grups es dur a terme amb un mínim de 4 i un màxim de 6 participants.

 

• Teràpia de Família basada en la Mentalització (Norka Malberg i Mark Dangerfield)

• Consulta a Pares de nens (0 a 12 anys) (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Consulta a Pares d'adolescents (12 a 18 anys) (Norka Malberg, Mark Dangerfield, Jordi Arévalo i Elsa Coll)

• Grups de Suport Perinatals (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Grup de Suport Prenatal (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Grup de Suport Pares de Nens de Edat Escolar (Elsa Coll, Marta Golanó i Norka Malberg)

• Grup de Suport per a Pares Expatriats (Norka Malberg)

 

Serveis docents i de supervisió

 

 A Professionals

 

El nostre equip ofereix serveis de supervisió individual i grupal (presencial i online) en les següents modalitats terapèutiques:

 

• Teràpia basada en la Mentalització per a Nens (MBT-C) (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Teràpia basada en la Mentalització per a Adolescents (MBT-A) (Mark Dangerfield i Norka Malberg)

• Psicoteràpia Psicodinàmica Infantil i Juvenil (Norka Malberg, Elsa Coll, Marta Golanó i Mark Dangerfield)

• Psicoteràpia Psicodinàmica d'Adults (Tots els membres del nostre equip)

• Treball amb Pares de Nens de Edat Primerenca (Marta Golanó i Norka Malberg)

• Treball amb Pares de Nens de Edat Escolar i Juvenil (Tots els membres del nostre equip)

 

Serveis de Consultoria Especialitzats

 

• Servei basat en la MBT per a escoles i instituts (Elsa Coll i Norka Malberg)

• Servei basat en MBT per a pràctiques pediàtriques (Norka Malberg, Marta Golanó i Elsa Coll)

 

Tallers (presencials i online)

 

• Cursos sobre Parental Developmental Inventory (PDI) (Marta Golanó)

• Introducció a la Mentalització (Norka Malberg i Mark Dangerfield)

• Introducció a MBT amb Adults (Jordi Arévalo)

• Introducció al Psychodiagnostic Psychodynamic Manual (PDM2) (Norka Malberg, Marta   Golanó i Mark Dangerfield)

• Treball amb Pares (Norka Malberg i Marta Golanó)

• Tallers per a Professors i Educadors sobre MBT (Elsa Coll, Jordi Arévalo i Norka Malberg)

• Introducció a la Teràpia de Nens i Pares (Norka Malberg)

• Treball amb Adolescents en Risc (Mark Dangerfield i Jordi Arévalo)

• Curs en aplicació del Perfil Diagnòstic d'Anna Freud (Norka Malberg)

 

Grups de Discussió Professional (presencials i online)

 

Tallers per a Pares

 

• El valor del Joc

• Teoria de l'Afecció 101: Aplicacions per a pares

• Tècniques MBT en el context de la parentalitat

• Entenent el seu nadó

bottom of page